Sympózium «Mystérium starovekého lovu» v Gánovciach Sympózium «Mystérium starovekého lovu» v Gánovciach Sympózium «Mystérium starovekého lovu» v Gánovciach Sympózium «Mystérium starovekého lovu» v Gánovciach Sympózium «Mystérium starovekého lovu» v Gánovciach

Sympózium «Mystérium starovekého lovu» v Gánovciach

/ Úvod / NEWs! /

Začiatkom septembra 2013 občianske združenia Machaon International a Neandertal s podporou obce Gánovce zorganizovali v priestore Národnej prírodnej pamiatky Hrádok v Gánovciach prvé medzinárodné umelecké sympózium pod názvom «Mystérium starovekého lovu». Hlavným cieľom bolo upozorniť na a zveladiť jedinečné archeologické dedičstvo obce - nálezisko skamenelého mozgu Neadertálskeho človeka, ktoré patrí medzi unikáty v Strednej Európe.

Umeleckým vedúcim projektu bol akademický maliar Michail Seliščev z Ruska, ktorý je skúseným realizátorom takýchto projektov a úspešne organizoval podobné sympóziá v takých krajinách ako je India, Rusko a Srbsko. Ďalší účastníci – akademický maliar Andrej Ščeboldajev, profesor na katedre maľby a kresby Moskovskej textilnej univerzity, Dmitry Zajcev - umelec z Bieloruska, a taktiež významní slovenskí umelci Adam Bakoš, Miroslav Trnovský a Robert Smrčak. Umelci počas tohto sympózia vytvorili viacero netradičných umeleckých inštalácií a plastík, ktoré dali lokalite novú tvár a návštevníkovi približujú dramatickú históriu života našich predkov v tejto lokalite.

Cieľom sympózií a plenérov je skrášiť obec Gánovce, dať možnosti prezentovať ju navonok ako jedinečné miesto. Toto prostredie dáva následne impulzy pre ďalšie myšlienky a umožňuje aktivizovať miestne obyvateľstvo do rozvoja a obohatenia kultúrneho života obce tak, aby sa naplnil dlhodobý cieľ - dosiahnuť, aby úroveň rozvoja obce zodpovedala unikátnym podmienkam, ktoré sa v nej nachádzajú. Sú na to aj svoje základy - už počas sympózia navštivilo areál Národnej prírodnej pamiatky Hrádok v Gánovciach viac ako 500 ľudí. Z uhlu pohľadu umelcov sú Gánovce územím inšpirácie, kde by sa vždy radi vrátili. Inšpiráciu vytvára nielen príroda naokolo, ale aj obyčajní dedinčania, ktorí prejavili veľký záujem o sympózium a jeho učastníkov a pomáhali ako len mohli.

Uskutočnenie umeleckých aktivít je koncipované ako prvý krok pre vytvorenie geoparku 'Neandertalec' v Gánovciach, ktorý je priekopníkom svojho druhu na Slovensku, aj keď tieto už dávno fungujú v iných krajinách sveta ako úspešné turistické a kultúrne objekty. Veríme, že pokračovanie projektu bude úspešné a nájde si svojich priaznivcov z radov obyvateľov obce a iných podporovateľov, pomôže aj k nadviazaniu lepších vzťahov medzi ľuďmi a k väčšej úcte k miestu, kde spoločne žijeme.
www.machaon.eu | © Machaon International, 2011 | mapa stránok | www stránky Dolghi