Projekt «Zlatý Altaj – bohatsvo pre rozvoj regiónu» Projekt «Zlatý Altaj – bohatsvo pre rozvoj regiónu» Projekt «Zlatý Altaj – bohatsvo pre rozvoj regiónu» Projekt «Zlatý Altaj – bohatsvo pre rozvoj regiónu» Projekt «Zlatý Altaj – bohatsvo pre rozvoj regiónu»

Projekt «Zlatý Altaj – bohatsvo pre rozvoj regiónu»

/ Úvod / NEWs! /

Projekt s názvom «Zlatý Altaj – bohatstvo pre rozvoj regiónu», ktorý výhral grantovú súťaž Európskej komisie "Regionálny rozvoj v Kazachstane/komponent neziskové organizácie", si kladie za cieľ podporiť rozvoj vidieckého a ekologického turizmu vo východnom Kazachstane. Je to prvý projekt tohto typu a veľkosti, kde budú spolupracovať slovenské (OZ Machaon International a Sosna) a kazašské neziskové environmentálne organizácie a chránené územia.

Projekt predstavuje veľmi zaujímavú platformu pre rozvoj turistického ruchu v ťažšie dostupných regiónoch horného Altaja a jeho hlavná úloha je dať impulz takému rozvoju, ktorý vytvára možnosti navštíviť danú oblasť záujemcom o divokú prírodu a zároveň podporuje socialno-ekonomický rozvoj pre miestne obyvateľstvo a ochranu bohatého a unikatného prírodného a kultúrneho dedičstva. Projektové územie zahŕňa 3 chránené územia, ktoré spolu s ich okolím medzinárodná organizácia WWF zaraďuje medzi najdôležitejšie miesta divočiny na našej planéte. Prírodná rezervácia jazero Markakol a národný park Katon Karagai, nachádzajúce sa v danom územi, sú navrhnuté na zápis ako svetové prírodné dedičstvo UNESCO. Oba návrhy naznačujú vysokú ekologickú hodnotu územia a priestor pre rozvoj ekoturizmu a rekreáciu. Zatiaľ je tento potenciál málo využitý. Len pre porovnanie, kazašské územie Altaja veľkosti východného Slovenska navštívi ročne okolo 10 000 návštevníkov, hlavne takí, ktorí vyhľadávajú horské kúpele a rekreáciu blízko jazera Markakol. Pre porovnanie susedný región pohoria Altaj v Rusku navštívi až 2 milióny a čínsku časť (hlavne okolie jazera Kanas) 1,5 milióna turistov.

V rámci projektu je naplánované široké spektrum aktivít zameraných na výmenu skúsenosti v oblasti rozvoja vidieckého a ekologického turistického ruchu, školenia a stáže pre miestnych obyvateľov zamerané na rozvoj služieb pre návštevníkov, produkciu suvenírov a lokálnych potravín, podporu miestných zvykov a tradícií. Dôležitú úlohu hrá priama podpora ekoturistickej infraštruktúry ako vytvaranie rodinných penziónov, budovanie informačnej bázy a náučných chodnikov v chránených územiach. Zvýšená pozornosť bude venovaná propagácii a to formou viacjazykovej webstránky a cielených prezentácií regiónu.

Sme toho názoru, že pre kazašských partnerov je veľmi cenné oboznámiť sa so skúsenosťami slovenských podnikateľov zameraných na organizovanie služieb pre turistov. Podobne ako na väčšine Slovenska, ľudia vo východnom Kazachstane pracujú s nedostatkom finačných prostriedkov, no majú jedinečný prírodný, no i ľudský potenciál, ideí a energiu na ich realizáciu. Je napríklad vysoko pravdepodobné, že originálna myšlieka Ing. Štefana Labudu – postaviť salaš v tradičnom štyle ako hotel pre milovníkov jazdectva a prírody, ktorý sa vhodne začleňuje do okolitej krajiny národného parku Slovenský Raj si nájde svojich následovníkov aj v Kazachstane. Unikátny systém rebríkov v roklinách Slovenského Raja a značené chodníky môžu inšpirovať špecialistov z kazašských chránených územi k vytvoreniu podobnej infraštrukúry.

Projekt je pokračovaním úspešnej práce Machaon International v Rusku (a to aj na Altaji) v sfére rozvoja vidieckého a ekologického turizmu.www.machaon.eu | © Machaon International, 2011 | mapa stránok | www stránky Dolghi