Opätovné spojenie prírody a kultúry Rozvoj podnikania v prospech biodiverzity Podpora chránených oblastí

Spojte sa s Machaon International

Existujú rôzne spôsoby ako sa môžete zapojiť aj vy.

Spolupráca na projektoch

Ak zastupujete chránenú oblasť, kultúrnu inštitúciu, mimovládnu organizáciu alebo spoločnosť, ktorá má záujem spojiť svoje sily v oblasti ochrany biodiverzity, trvalo udržateľného rozvoja a oživenia kultúrneho dedičstva, neváhajte nás kontaktovať. Máte možnosť informovať sa, či vám vieme pomôcť pripraviť svoj vlastný projekt v rámci našich odborných znalostí, podporiť vás vo vašom úsilí získať finančné prostriedky, ako aj pri realizácii projektu a hľadaní medzinárodných partnerov.

Členstvo a platená práca

Ak by ste sa chceli pripojiť k nášmu tímu spolupracovníkov, môžete sa stať podporným členom. Takýchto členov máme v mnohých krajinách, vrátane Slovenska, Ruska, Indie a Nemecko. Z času na čas môže Machaon International inzerovať voľné pracovné miesta a ponuky dobrovoľníctva. Privítame nevyžiadané žiadosti o zmluvy o dielo s Machaon International. Ak si myslíte, že by ste mohli nejako prispieť, máte záujem a odhodlanie k práci v oblasti ochrany prírody, ste napríklad skúsený webmaster, dizajnér webových stránok alebo ovládate cudzie jazyky (angličtina, je výhodou) a ste odhodlaný pre prácu v sieti našej dynamickej medzinárodnej organizácie, zašlite nám svoj štruktúrovaný životopis a motivačný list s vysvetlením, prečo si myslíte, že by sme vás mali prijať.

Dary a sponzorstvo

Machaon International ako každá iná mimovládna organizácia potrebuje nájsť dostatok finančných prostriedkov, aby mohla aj naďalej plniť svoje poslanie a realizovať projekty ochrany. Ak máte záujem o darcovstvo alebo sponzorstvo konkrétneho projektu, neváhajte nás kontaktovať. Ak ste občanom Slovenskej republiky máte možnosť darovať 2% z dane z príjmu.

Ďakujeme za prejavený záujem podporiť Machaon International.

www.machaon.eu | © Machaon International, 2011 | mapa stránok | www stránky Dolghi