Machaon International Machaon International Machaon International Machaon International Machaon International

Machaon International poskytuje nasledujúce služby:

Získavanie finančných prostriedkov

Pomáhame rôznym organizáciám, predovšetkým chráneným územiam, mimovládnym organizáciám, malým a stredným podnikom získať potrebné zdroje financovania na projekty zamerané na ochranu biodiverzity a na zachovanie kultúrneho dedičstva. Potrebné finančné prostriedky sme úspešne získali pri nasledujúcich projektoch:

 • Miznúce veľdiela /Rusko, rôzne oblasti/ podpora Európskej Komisie
 • KenArt – Európsky kultúrny most / Rusko, Archangeľská oblasť/ podpora Európskej Komisie
 • Posilnenie biodiverzity and ekoturizmu na Sibíri/Rusko/ podpora PECE/ Ministerstvo životného prostredia, výživy a vidieckych záležitostí (Spojené kráľovstvo)
 • Podnecujúci miestny socioekonomický rozvoj s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu /Rusko, republika Mari El / podpora Európskej Komisie
 • Posilnenie ochrany biodiverzity prostredníctvom efektívneho využívania svetového prírodného dedičstva /Rusko, republika Komi / podpora prostredníctvom dotácie z programu MATRA (Holandsko)

Riadenie projektu a poradenstvo

Machaon International poskytuje aj širokú škálu služieb projektového riadenia a poradenských služieb. Zo skúseností v rámci mnohých úspešných medzinárodných projektov, počnúc plánovaním projektu až k jeho ukončeniu, vám Machaon môže pomôcť pri vašich vlastných projektoch v tom, že doň prinesie potrebné vedenie, praktické vedomosti, energiu a inovácie. Výsledkom sú úspešné projekty dokončené včas a v rámci schváleného rozpočtu.

Machaon zabezpečil riadenie projektu a poradenské služby v nasledujúcich oblastiach:

 • Rozvoj podnikania v prospech biodiverzity
 • Poradenstvo o udržateľných spôsoboch obživy v blízkosti alebo uprostred chránených oblastí
 • Podpora chránených oblastí v rámci Slovenska
 • Opätovné spojenie prírody a kultúry

Naši partneri a klienti:

 • Národný park Kenozero, Rusko
 • Fond podpory dreveného dedičstva, Rusko
 • Poľnohospodárske družstvo Spišská Teplica, Slovenská republika
 • Národný park “Slovenský Raj”, Slovenská republika
 • Valašské múzeum v prírode v Rožnově pod Radhoštěm, Česká republika
 • Národný ústav ľudovej kultúry, Česká republika
 • Prírodná rezervácia “Zapovedniks”, Rusko
 • Fond na ochranu prírodného dedičstva, Rusko
 • Národný park Ugra, Rusko
 • Prírodná rezervácia “Baba”, Slovensko
www.machaon.eu | © Machaon International, 2011 | mapa stránok | www stránky Dolghi