Opätovné spojenie prírody a kultúry Rozvoj podnikania v prospech biodiverzity Podpora chránených oblastí Podpora chránených oblastí Podpora chránených oblastí

O organizácii Machaon International

Machaon International je nezávislá nekomerčná ochranárska organizácia zo Slovenska založená v roku 2007. To, čo spočiatku začalo ako úsilie slovenských ekológov pomôcť v Rusku sa postupne stalo odbornou aktivitou a pevným poslaním podporiť rôzne národné parky a chránené oblasti Európy (vrátane Ruska) v ich úlohe ochrancov prírody, kultúrnych hodnôt a miest obdivu Európanov. Počas uplynulých rokov nadobudla organizácia množstvo skúseností, vytvorila rôzne partnerstvá a rozvinula špecifické zručnosti týkajúce sa ochrany biodiverzity, zachovania kultúrneho dedičstva, efektívneho získavania finančných prostriedkov, riadenia projektov a uľahčovania cezhraničnej spolupráce.

Poslanie

Poslaním Machaon International je ochrana biodiverzity prostredníctvom podpory chránených oblastí, podporou trvalo udržateľných rozvojových praktík, šírením náležitých informácií, zvyšovaním povedomia verejnosti a posilnením medzinárodnej spolupráce vo všetkých týchto oblastiach.

Hlavné aktivity

V súčasnosti sa tím Machaon International podieľa na viacerých projektoch v rôznych kútoch Ruska a Európy. Hlavnými oblasťami odborných znalostí Machaon International sú:

  • vývoja a podpory projektov ochrany prírody viacerých zainteresovaných organizácií , ktoré dodávajú miestnej ekonomike významnú pridanú hodnotu;
  • vývoj a riadenie projektov zameraných na zachovanie kultúrneho dedičstva v národných parkoch a chránených prírodných rezerváciách;
  • podpory chránených oblastí naprieč Slovenskom.

Členstvo

Machaon International je dobrovoľným združením svojich členov. Členstvo je založené na vôli budúceho člena aktívne sa podieľať na činnostiach Machaonu. Je potrebné oň požiadať písomne. Štatút združenia je k dispozícii na vyžiadanie. Tu si môžete stiahnuť prihlášku.

Prečo sa nazývame Machaon?

Slovo Machaon predstavuje odvážneho bojovníka a zručného chirurga z gréckej mytológie a je to aj latinské (francúzske, ruské) meno pre fascinujúci druh farebného motýľa- vidlochvost žltý. Na jednej strane toto jemné a drobné stvorenie symbolizuje krehkosť živočíchov vo voľnej prírode a ich prežitie, avšak na strane druhej, ako hovorí prastaré čínske príslovie: „ len jedno mávnutie krídlami motýľa môže ovplyvniť udalosti v iných častiach sveta“. A rovnako si želáme, aby Machaon International symbolizujúc krídla motýľa z príslovia mávnutím priniesol skutočný rozdiel v ochrane prírody na celom svete.www.machaon.eu | © Machaon International, 2011 | mapa stránok | www stránky Dolghi