Reconnecting nature und culture Pro-biodiversity business development

O Machaone / Členstvo v Machaon International

Machaon International je dobrovoľným združením svojich členov. Členstvo je založené na vôli budúceho člena aktívne sa podieľať na činnostiach Machaonu. Je potrebné oň požiadať písomne. Štatút združenia je k dispozícii na vyžiadanie. Tu si môžete stiahnuť prihlášku.

www.machaon.eu | © Machaon International, 2011 | mapa stránok | www stránky Dolghi