Reconnecting nature und culture Pro-biodiversity business development

O Machaone / Tím Machaon International

Jozef Bednár, PhDr. (Univerzita v Oxforde), Ing, Mgr., Bc. prírodných vied (Slovensko)

Jozef študoval ekológiu a medzinárodnú ekonomiku na Univerzite Komenského v Bratislave a environmentálna geografia na Oxfordskej Univerzite vo veľkej Británii. Po dvoch rokoch práce v podnikovom sektore (Ernst & Young, Volkswagen) presedlal k ochrane prírody. Aktívne sa zapájal do činnosti rôznych mimovládnych ekologických organizácií a chránených oblastí Slovenska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Ruska. Od jesene roku 2006, pracuje v Rusku, kde sa špecializuje na získavanie finančných zdrojov a riadenia projektov. Jozef je nadšeným cestovateľom a fotografom prírody. Navyše je aj zakladajúcim členom Machaon International pôsobiacim v úlohe predsedu.

Svetlana Belova, Mgr. (Rusko)

Svetlana má už vyše12 rokov pracovných skúseností v problematike ochrany biodiverzity. Tie nadobudla v Rusku a v centrálnej Ázii. Vyštudovala ekonómiu (Štátna Univerzita Togliatti). Svoju kariéru v oblasti životného prostredia začala v mimovládnej organizácii, Prírodnej rezervácii Zapovedniks, v Moskve v roku 1998. Pracovala na rôznych manažérskych postoch vo viacerých projektoch ochrany prírody. Okrem toho je členom vedeckej rady Národného parku Ugra v strednom Rusku. V roku 2005 dostala od Ministerstva prírodných zdrojov Ruskej federácie ocenenie „za zásluhy v ochrane prírody“. Svetlana má navyše veľmi dobré skúsenosti so získavaním finančných prostriedkov. Ako zakladajúca členka vystupuje v Machaon International v úlohe výkonného riaditeľa.
www.machaon.eu | © Machaon International, 2011 | mapa stránok | www stránky Dolghi