Projekt „Teritóriá inšpirácie“ Projekt „Teritóriá inšpirácie“ Projekt „Teritóriá inšpirácie“ Projekt „Teritóriá inšpirácie“ Projekt „Teritóriá inšpirácie“ Projekt „Teritóriá inšpirácie“

Projekt “Teritóriá inšpirácie”

Medzinárodný projekt ‘Teritória inšpirácie‘ (Areas of Inspiration) bol vybraný zpomedzi 430 žiadateľov o finančné prostriedky Eúropskej Únie v rámci programu Kreatívna Európa. Ako jeden zo 66 najlepších projektov a jediný zo Slovenska získa finančnú podporu Európskej komisie na realizáciu aktivít kultúrnej spolupráce, ktoré bude projekt uskutočňovať v najbližších dvoch rokoch pod vedením Združenia pre ochranu prírody - Machaon International v spolupráci s partnermi na Slovensku (AnnoGallery), v Českej republike (Národní ústav lidové kultury a MAS Straznicko), Estónsku (Muusa Kapriis MTU), Rakúsku (European Wilderness Society) a na Ukrajine (Muzeum Tustan a Narodny park Synevir).

Hlavnou myšlienkou projektu je podporiť tvorbu a mobilitu umelcov a kreatívných ľudí na vidieku ako zdroja ich inšpirácie a zároveň využiť túto ich kreatívnu tvorbu na podporu miestného rozvoja (turizmu), ochranu prírody a kultúrneho dedičstva a pri tom posilniť výmenu medzinárodných skúsenosti a propagovať krásy vidieka cez vytvorené umelecké diela.

Názov podujatiadátum miesto
Plenér a folklórna udalosť "Ovce pre Biele Karpaty" 17.06 – 23.06.2017 Česko a Slovensko, okresy Strážnicko a Myjava
Festival Strážnice a plenér 23.06 - 25.06.2017 Česká republika, Strážnice
5 kreatívnych táborov pre deti "Keramický svet" 10.07 - 14.08.2017 Slovensko, Hôrka
Plenér, land-art sympózium a dielňa umeleckej fotografie "Genius loci. Lahemaa. Viinistu" 14.08 – 18.08.2017 Estónsko, Národný park Lahemaa
Študijná túra 23.04 – 29.04.2018 Taliansko, Piedmontsko
Plenér „JAR OSKORUŠE“ 03.04 - 08.04.2018 Česká republika, Tvarožná Lhota
Keramické umelecké sympózium "Príroda - múza Inšpirácie" 14.06 – 21.06.2018 Slovensko, Hôrka, Národný park Slo-venský raj
Enamelové sympózium "Príroda - múza Inšpirácie" 11.06 - 22.06.2018 Slovensko, Gánovce, Národný park Slovenský raj
Land-art sympózium "TuStan: História a ľudia" 19.07 – 29.07.2018 Ukrajina, Uryč, múzeum pod holým nebom Tustan
Festival "TuStan!-2018" 27.07 – 29.07.2018 Ukrajina, Uryč, múzeum pod holým nebom Tustan
Expedícia WildArt 11.08 - 20.08.2018 Ukrajina, Národný park Synevir
Foto exhibícia " Územia inšpirácie" Spring 2019 mestá EÚ
Záverečná konferencia "Územia inšpirácie" (Súčasné umenie - za ochranu prírody, tradičnej kultúry a vidieckeho rozvoja") 17.05 – 18.05.2019 Estónsko, Národný park Lahemaa

www.machaon.eu | © Machaon International, 2011 | mapa stránok | www stránky Dolghi